Informační technologie
Kontakt
Access IT, s.r.o.
Děčínská 10
470 01 Česká Lípa
Telefon obchod:
+420 487 823 452
Telefon servis:
+420 487 520 460
Email obchod a servis:
obchod [@] access-it.cz
O firmě

Firma byla založena v roce 1994 a od svého založení byla koncipována jakožto dodavatel komplexních služeb v oblasti informačních technologií.

Více o firmě

udrzba1Systém „Údržba V2“ svojí funkčností navazuje na původní program ve verzi jedna, který byl vyvinut v letech 1998 až 2002 jako zakázkové řešení v prostředí Borland Delphi s využitím speciálních terminálů se sériovou komunikací. Toto řešení jsme rozvinuli jak po stránce funkčnosti, tak po stránce použitých technologií a jedná se nyní o ucelený systém spojující hardwarovou část koncipovanou jako standardní síťové IP prostředí se všemi výhodami z toho plynoucími, softwarové řešení vyvinuté v nejmodernějším programovacím prostředí od firmy Microsoft a trvalou systémovou podporu. Tento systém pak je dodáván jako jeden celek. Systém je určen pro on-line sledování a vyhodnocování stavu a stavu oprav výrobních strojů a evidenci skladových zásob náhradních dílů pro tyto opravy a zařízení těchto zásob využívajících. Jeho velkou předností je zejména vstup informací ohledně hlášení závad a jejich odstraňování on-line (přímo v čase, kdy tyto události nastaly), takže nedochází k jejich zkreslení a ztrátě aktuálnosti, jako když se činnost údržbářského oddělení vyhodnocuje formou písemných hlášení. Tyto aktuální informace a jejich prezentace on-line na zobrazovacích terminálech na dílnách (panel nakonfigurovaný za všechny údržbářské dílny pak může být v prostorách managementu pro aktuální přehled o stavu výroby) pak vedou ke snížení doby prostojů a zároveň poskytují objektivní ukazatele pro hodnocení pracovníků údržby. Tento systém byl vyvinut pro potřeby výrobních podniků disponujících velkým množstvím výrobních strojů (spojených do výrobních linek či hnízd), kde může již vznikat udrzba2problém se sledováním oprav jednotlivých strojů (spotřebované náhradní díly, náklady na jednotlivé stroje, časové ztráty – prostoje) a kvality práce pracovníků údržby. Další vhodné nasazení jsou podniky s rozsáhlejšími areály a jednotnou datovou sítí, kde vznikají velké časové prodlevy v reakci údržby po nahlášení závady. Velkou výhodou systému je využití standardní IP sít a IBM/PC kompatibilních hardwarových prvků a z toho plynoucí další rozšiřitelnost. Připraveno je doplnění systému o přivolávací subsystém a to doplněním ohlašovacích terminálů o signální majáčky a softwarový modul, který zajistí vyrozumění přivolávané osoby například e-mailem, sms, podnikovým rozhlasem… dle nakonfigurování. Další již hotové rozšíření systému je automatické nahlášení požadavku servisního zásahu na podkladě vibrodiagnostiky – vyhodnocení poruchového stavu akcelerometrickými čidly (překročení nastaveného rozsahu vibrací u sledovaných strojů).

Standardní funkce systému

1. Sklad

 • Zadávání produktových řad
 • Hierarchické dělení skladových položek bez omezení počtu vnoření a počtu skladů, skladových karet (stromová struktura)
 • Příjmy – nové, reklamované, z opravy, z provozu
 • Výdeje – provoz s přiřazením na zařízení, reklamace, oprava, likvidace
 • Nákupní seznamy (automatický/ruční)
 • Vyhledávání záměnných komponent, náhradních dílů (různé názvy, různí dodavatelé)
 • Exportní funkce (seznamy do txt/xls)

2. Opravy

 • Zadávání požadavků na opravy na samostatných terminálech přímo ve výrobě bez ztráty času
 • Zadávání požadavků z modulu vibrodiagnostiky
 • Zadávání započetí a ukončení případně storno opravy na tomtéž terminálu přímo ve výrobě, možnost přihlášení více údržbářů k jedné opravě, vystřídání u déletrvající opravy ve vícesměnném provozu
 • Zobrazení (Alarm) na dílně údržby dle typu ohlášené závady
 • Elevace problému – zasílání zpráv (e-mail, SMS) nadřízeným pracovníkům v případě překročení určené časové prodlevy (např. nezapočetí s opravou do 15min., doba opravy delší než 2-hod. apod.)
 • Řazení zařízení pod dílny
 • Typy zařízení
 • Evidence oprav na zařízení
 • Evidence a zpracování nahodilých požadavků od managementu

3. Revize

 • Každému zařízení jsou přiřazeny revize (např. elektro) a periodická preventivní údržba s určitým časovým úsekem mezi dvěmi opakováními a přiřazením některému z oddělení údržby (např. zámečníci, elektroúdržba, IT servis)
 • Modul pak na podkladě termínu poslední provedené revize, preventivní údržby generuje termíny pro předvolené období (obvyklé při stanovení plánu práce oddělení na příští pracovní týden)

4. Přivolávací systém

 • K nahlašovacím terminálům je možné připojit signální majáčky (záblesková či stabilní vícebarevná světla dle přání zákazníka)
 • V úvodní obrazovce je tlačítko přivolání, po stisku se rozbalí seznam osob k přivolání (mistr, kvalitář, údržba apod.) Po výběru se rozbliká či rozsvítí světlo patřičné barvy a zároveň je odeslán požadavek po síti dle konfigurace – mail, sms, rozhlasové hlášení atd…

Rozšířené vlastnosti systému

 • Automatické aktualizace klientů
 • Systém automatického sběru hlášení o chybových stavech
 • Možnost změny jazyka – multi-jazykové provedení
 • Rozsáhlé možnosti nastavení systému
 • Rozsáhlé možnosti intuitivního dohledávání jednotlivých položek
 • Uživatelsky příjemné rozhraní, změny umístění zařízení tažením myší apod.
 • Správa uživatelů a přístupových práv
 • Filtry a hledání
 • Součástí programu je návrhář šablon pro generované tiskové sestavy, takže lze vlastními silami vytvořit sestavy na přání managementu podniku
 • Statistické funkce
 • Tvorba a tisk čárového kódu (pro skladové položky, k urychlení výdeje náhradních dílů do opravy)

Použité technologie

 • Program je vyvinut ve vývojovém prostředí Microsoft .NET a je plně kompatibilní s nejnovějšími operačními systémy MS Vista a MS Win7. Souběžně s vývojem aplikace probíhá psaní unit testů, což výrazně zvyšuje kvalitu programu a výrazně urychluje odstraňování případných chyb (následným spuštěním testů se ověří, zda  provedené opravy v aplikaci nezpůsobily další problémy – eliminace vnesených chyb)
 • Data spravována SQL serverem standradu SQL-92
 • Podpora komunikace s tiskárnou čárových kódů protokolem RS232 (Intermec, Datamax, Data spravována SQL serverem standardu SQL-92 Zebra)
 • Podpora komunikace TCP-IP s terminály pro zadávání oprav – možnost připojení terminálů k datové síti prostřednictvím datových rozvodů anebo bezdrátově.

Základní komponenty systému

 • Hardware:
  1 x server
  n x nahlašovací terminál pro zadávání oprav
  n x přehledový terminál + LCD pro přehled požadavků
  n x skladový terminál + tiskárna čárových kódů + čtečka kódů
  n x vibriodiagnostické čidlo, maják
 • Software:
  počty licencí software kopírují počty a typ hardware